BValue investeert

We hebben recentelijk geinvesteerd in een nieuwe onderneming, WorQQ. WorQQ is een app die het mogelijk maakt dat medewerkers hun eigen zakelijke- en ontwikkeldoelen registeren en monitoren. Deze methode maakt het voor het management veel eenvoudiger om de medewerker gericht aan te sturen en de ongemakkelijke jaarlijkse beoordelingsgesprekken achter zich te laten. De medewerker is steeds beter gefocust op zijn eigen doelstellingen, waarmee hij of zij zichtbaar bijdraagt aan het resultaat. Voor meer info zie www.worqq.nl

Website by Amphebia Internet Solutions